กิจกรรมวันสงกรานต์
                  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 โรงพยาบาลคำม่วง จัดงาน "สงกรานต์ม่วนซื่น ซุ่มใจ สืบสานประเพณีไทย 2555"  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร  มีการมอบ
ของขวัญอวยพรปีใหม่ไทย แก่ผู้ป่วยที่มานอนพักรักษาตัว โดยนายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง นางประวีณา ปรีดี หัวหน้าพยาบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ช่วงบ่ายมีการ
ละเล่น, รำวง, สงฆ์น้ำพระพุทธรูป, รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งได้ทำกิจกรรมดังเช่นที่กล่าวมาเป็นประจำทุกปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 


ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 18-04-2012

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: ap_advance@hotmail.com or admin@kmh.go.th