งานสวัสดีปีใหม่ คปสอ.คำม่วงสามชัย

                     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 คปสอ.คำม่วง-สามชัย นำโดยนายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง ประธานคปสอ.คำม่วง - สามชัย ได้จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่     ในชื่องานว่า Happy New Year 2013 Save life & Save the world Khammuang - samchai Cup ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลคำม่วง ซึ่งในงานยังมีการประกวดการแต่งกายแฟนซี ภายใต้คอนเซ็ปงาน
    รักชีวิต รักษ์โลก พร้อมลุ้นโชคของขวัญปีใหม่ มีการมอบรางวัล "คนดีศรีสาธารณสุข" ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบในรอบปี จาก 3 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลคำม่วง นางเสริม จันทะวัน สำนักงาน
    สาธารณสุขอำเภอสามชัย นายพานิช แกมนิล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง นายพูลศิลย์ แสงบุตร พร้อมทั้งกิจกรรมการแสดงของเจ้าหน้าที่ คปสอ. คำม่วง-สามชัย การจับสลากของ
    ขวัญปีใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 04-01-2013

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: ap_advance@hotmail.com or admin@kmh.go.th