สมัครสมาชิก
 รายการหลัก
    หน้าแรก
    วิสัยทัศน์
    อาคารสถานที่
    ดาวโหลด2553
    ภาพกิจกรรม
    บุคลากร
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เบอร์โทร คปสอ.
    ดาวโหลด2554
 ลิ้งสำคัญๆ
    สสจ.กาฬสินธุ์
    ประกันสุขภาพ
    ทรัพยากรบุคคลฯ
    สร้างเสริมสุขภาพ
    ศูนย์ไอที สสจ.กส
 สถานีอนามัย/รพ.สต(ในเขต)
    รพ.สต.หนองกุงน้อย
    รพ.สต.หนองแซง
    รพ.สต.คำสร้างเที่ยง
    สอ.บ้านจาน
    สอ.หนองแสง
 สาธารณสุขอำเภอ
    สสอ.เมือง
    สสอ.กมลาไสย
    สสอ.ยางตลาด
    สสอ.ท่าคันโท
    สสอ.สมเด็จ
    สสอ.สหัสขันธ์
    สสอ.หนองกุงศรี
    สสอ.ห้วยเม็ก
    สสอ.ดอนจาน
 เว็บในเขต(CUP)
    รพ.คำม่วง
    สสอ.คำม่วง
    สสอ.สามชัย
    กลุ่มเวชปฏิบัติ
 โรงพยาบาล
    รพ.กาฬสินธุ์
    รพ.กุฉินารายณ์
    รพ.ท่าคันโท
    รพ.สมเด็จ
    รพ.สหัสขันธ์
    รพ.หนองกรุงศรี
    รพ.ห้วยเม็ก
 
     สถิติผู้เข้าชม
Warning: include(usercounter.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\migrationweb\health4615\public_html\menu.php on line 104

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'usercounter.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\migrationweb\health4615\public_html\menu.php on line 104
  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ลำดับกิจกรรม 15
2010-09-14
   
  เรื่อง : การประชุมจัดทำสมรรถนะเจ้าหน้าที่ปี53
  รายละเอียด : การประชุมจัดทำสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ณ จังหวัดหนองคาย 13-14 กันยายน 53
  สถานที่ : จังหวัดหนองคาย
   
  Play / Pause
 
 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย
โทรศัพท์ : 043-8188159  โทรสาร : 043-8188159
Email : samchai_15@gmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์