สมัครสมาชิก
 รายการหลัก
    หน้าแรก
    วิสัยทัศน์
    อาคารสถานที่
    ดาวโหลด2553
    ภาพกิจกรรม
    บุคลากร
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เบอร์โทร คปสอ.
    ดาวโหลด2554
 ลิ้งสำคัญๆ
    สสจ.กาฬสินธุ์
    ประกันสุขภาพ
    ทรัพยากรบุคคลฯ
    สร้างเสริมสุขภาพ
    ศูนย์ไอที สสจ.กส
 สถานีอนามัย/รพ.สต(ในเขต)
    รพ.สต.หนองกุงน้อย
    รพ.สต.หนองแซง
    รพ.สต.คำสร้างเที่ยง
    สอ.บ้านจาน
    สอ.หนองแสง
 สาธารณสุขอำเภอ
    สสอ.เมือง
    สสอ.กมลาไสย
    สสอ.ยางตลาด
    สสอ.ท่าคันโท
    สสอ.สมเด็จ
    สสอ.สหัสขันธ์
    สสอ.หนองกุงศรี
    สสอ.ห้วยเม็ก
    สสอ.ดอนจาน
 เว็บในเขต(CUP)
    รพ.คำม่วง
    สสอ.คำม่วง
    สสอ.สามชัย
    กลุ่มเวชปฏิบัติ
 โรงพยาบาล
    รพ.กาฬสินธุ์
    รพ.กุฉินารายณ์
    รพ.ท่าคันโท
    รพ.สมเด็จ
    รพ.สหัสขันธ์
    รพ.หนองกรุงศรี
    รพ.ห้วยเม็ก
 
     สถิติผู้เข้าชม   คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ลำดับกิจกรรม 15
2010-09-14
   
  เรื่อง : การประชุมจัดทำสมรรถนะเจ้าหน้าที่ปี53
  รายละเอียด : การประชุมจัดทำสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ณ จังหวัดหนองคาย 13-14 กันยายน 53
  สถานที่ : จังหวัดหนองคาย
   
  Play / Pause
 
 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย
โทรศัพท์ : 043-8188159  โทรสาร : 043-8188159
Email : samchai_15@gmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์