สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก
 ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลประชากร
    วิสัยทัศน์
    วัฒนธรรมองค์กร
 ดาวน์โหลด
    ดาวน์โหลด
 บุคลากร
    บุคลากรสสอ.หนองกุงศรี
 ผลงาน
    งานประจำ 18 KPI
    ผลงาน 21 แฟ้ม
    ผลงานตามตัวชี้วัด ปี ๕๗
    ผลงานบริการนวดไทย ก.ค.-ก.ย.56
 เว็ปบอร์ด
    webboard
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตรับผิดชอบ
    รพ.สต.คำไฮ
    รพ.สต.หนองบัว
    รพ.สต.ภูฮัง
    รพ.สต.หนองกุงเผือก
    รพ.สต.หนองหิน
    รพ.สต.หนองสรวง
    รพ.สต.หนองชุมแสง
    รพ.สต.ห้วยยางดง
    รพ.สต.หนองไผ่
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 202520  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิญตรวจสอบ ข้อมูล 21แฟ้ม และKPI รับผู้ตรวจที่นำข้อมูลจากฐาน HDC จาก สสจ.กส. ที่เมนูขวาด้านล่างครับ

:: ::
 
   
  วันที่่ : 2011-01-17
   เรื่อง : คำสั่งพัฒนา รพ.สต.
       รายละเอียด : ให้ รพ.สต.ทุกแห่งจัดทำคำสั่งพัฒนา รพ.สต. ปี 2554 โดยมี 2 คำสั่ง 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักประกันสุขภาพ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามโดย ผอ.สปสช.สาขากาฬสินธุ์ (นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กุล) 2.คำสั่งคณะกรรมการบริหารและสนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบล ลงนามโดย นายอำเภอหนองกุงศรี (คำสั่งที่ 1 เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการให้คลอบคลุมที่สุด โดย ให้ใส่ชื่อตั้งแต่นายแพทย์ ลงมา จนถึงระดับเครือข่ายในชุมชน และให้ยืนยันกับมายังอำเภอที่ E-mail wuttisak15@hotmail.com หรือ wuttisak24@gmail.com ) คำสั่งที่ 2 สามารถเสนอเซ็นได้เลยครับ
  download เอกสารแนบ
 
    ___________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ .doc    ขนาดไฟล์ 35840  kbyte
  back 
 

 
 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนห้วยเม็ก-ท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043-881142  โทรสาร : 043-881142
Email : ssonks1@yahoo.co.th
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์