สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก
 ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลประชากร
    วิสัยทัศน์
    วัฒนธรรมองค์กร
 ดาวน์โหลด
    ดาวน์โหลด
 บุคลากร
    บุคลากรสสอ.หนองกุงศรี
 ผลงาน
    งานประจำ 18 KPI
    ผลงาน 21 แฟ้ม
    ผลงานตามตัวชี้วัด ปี ๕๗
    ผลงานบริการนวดไทย ก.ค.-ก.ย.56
 เว็ปบอร์ด
    webboard
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตรับผิดชอบ
    รพ.สต.คำไฮ
    รพ.สต.หนองบัว
    รพ.สต.ภูฮัง
    รพ.สต.หนองกุงเผือก
    รพ.สต.หนองหิน
    รพ.สต.หนองสรวง
    รพ.สต.หนองชุมแสง
    รพ.สต.ห้วยยางดง
    รพ.สต.หนองไผ่
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 202629  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิญตรวจสอบ ข้อมูล 21แฟ้ม และKPI รับผู้ตรวจที่นำข้อมูลจากฐาน HDC จาก สสจ.กส. ที่เมนูขวาด้านล่างครับ

:: ::
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2014-11-13 คำสั่งอำเภอหนองกุงศรีที่ ๓๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘และรับผิดชอบตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.หนองกุงศรี  ...
 2014-11-13 หนังสือแจ้งเชิญร่วมรับประเมิน ประกวด 3 ดี อำเภอ ตำบล ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557 ประชุมวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมอาคารที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรีชั้นสอง   ...
 2014-11-13 หนังสือเชิญประชุมเตรียมการรับประเมิน ประกวด 3 ดี อำเภอ ตำบล ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557 ประชุมวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมอาคารที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรีชั้นสอง   ...
 2014-11-10 แบบฟอร์มแผน ปี 2558  ...
 2014-11-10 แผนคปสอ หนองกุงศรี ปี2557  ...
 2014-11-07 ไฟล์กรอบคำรับรองการปฏิบัติการราชการหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2557   ...
 2014-11-07 ไฟล์Masterplanแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2557   ...
 2014-11-07 ไฟล์นำเสนอ เมื่อวันที่ 5 พย.2557 ที่หอประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์   ...
 2014-10-31 อนุมัติให้เข้าร่วมประชุมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมสสจ.กาฬสินธุ์ แห่งใหม่   ...
 2014-10-31 เชิญประชุมเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ. หนองกุงศรี วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี  ...
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา สสอ.หนองกุงศรี 
 2014-07-31 ประกาศสอบราคา  ...
 2014-07-31 ประกาศสอบราคา  ...
 2011-06-02 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ค.ส.ล.  ...
 2011-05-20 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรต ศ.ส.ล.  ...
 2010-08-02 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ...
 2010-08-02 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(วิทยุสื่อสารประจำที่)  ...
 วาระการประชุมประจำเดือนสสอ.หนองกุงศรี 
 2014-11-04 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  ...
 2014-10-07 วาระการประชุมประจำเดือนสสอ.หนองกุงศรีวันที่ 6 ตุลาคม 2557  ...
 2014-09-04 วาระการประชุมประจำเดือนสสอ.หนองกุงศรีวันที่ 3 กันยายน 2557  ...
 2014-07-07 วาระการประชุมประจำเดือนสสอ.หนองกุงศรีวันที่ 7 กรกฎาคม 2557  ...
 2014-01-03 วาระการประชุมประจำเดือนสสอ.หนองกุงศรีวันที่ 3 มกราคม 2557  ...
 2013-12-17 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี วันที่ 17ธันวาคม 2556  ...
 2013-11-06 วาระการประชุมประจำเดือนสสอ.หนองกุงศรีวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556  ...
 2013-10-04 วาระการประชุมประจำเดือนสสอ.หนองกุงศรีวันที่ 4 ตุลาคม 2556  ...
 2013-07-04 วาระการประชุมประจำเดือนสสอ.หนองกุงศรีวันที่ 2 กรกฏาคม 2556  ...
 2013-06-05 วาระการประชุมประจำเดือนสสอ.หนองกุงศรีวันที่ 5 มิถุนายน 2556  ...
 เตือนภัยโรคระบาด/ข่าวสำหรับประชาชน 
 2011-10-19 การทำเสื้อชูชีพและกาละมังชูชีพไว้ใช้ยามน้ำท่วม  ...
 2011-06-28 คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคจากเชื้อแบคทีเรีย อีโคไลชนิดรุนแรง   ...
 2010-12-29 ระวังภัยร้ายแฝงมากับเสื้อผ้า-เสื้อกันหนาวมือสอง  ...
 2010-12-29 เตือนให้ระวังภัยร้ายที่แฝงมากับเสื้อกันหนาวมือสองราคาถูก  ...
 2010-09-23 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในยาจากสมุนไพร การปลอมปนยาแผนปัจจุบันในยาสมุนไพร คุณภาพ ความปลอดภัยจากสมุนไพร และ ระวังอันตรายยาเสตียรอยด์ ยาแผนปัจจุบันปนปลอมในผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ  ...
 2010-07-05 ประกาศเตือนภัยโรคอหิวาตกโรค  ...
 รพ.สต.ส่งรายงานให้ สสอ.หนองกุงศรี 
 2013-11-18 ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน รพ.สต.หนองหิน  ...
 2013-11-07 แผนการจ้างลูกจ้าง รพ.สต.หนองหิน  ...
 2013-08-02 รายชื่อผู้รับผิดชอบ G 1-4 รพ.สต.หนองหิน  ...
 2012-12-24 รายงานสำรวจครุภัณฑ์สุขศาลา รพ.สต.หนองหิน  ...
 2012-09-21 ประเมินพัฒนาการเด็กอนามัย 55 รพ.สต.หนองบัว  ...
 2012-03-08 รายชื่อ ผู้ที่ผ่านการอบรมแพทย์แผนไทย ๑๕๐ ชม.ต.หนองบัว  ...
 2012-01-26 รพ.สต.หนองบัว ส่ง รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน it  ...
 2012-01-16 รพ.สต.หนองบัว ส่งรง.ประจำเดือน ม.ค 55 ผ่าน FTP ครับ.5  ...
 2011-11-11 รพ.สต.หนองบัว ส่งแบบสำรวจยาแผนโรราณ  ...
 2011-11-07 รพ.สต.หนองบัว ส่ง R504_1054  ...
 แจ้งการโอนเงินให้ รพ.สต 
 2014-02-10 แจ้งการโอนเงินให้ รพ.สต.ครั้งที่ 1/2557  ...
 โครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี 
 2014-11-13 หนังสือแจ้งเชิญร่วมรับประเมิน ประกวด 3 ดี อำเภอ ตำบล ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557 ประชุมวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมอาคารที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรีชั้นสอง   ...
 2014-11-12 หนังสือเชิญประชุมเตรียมการรับประเมิน ประกวด 3 ดี อำเภอ ตำบล ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557 ประชุมวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมอาคารที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรีชั้นสอง   ...
 2014-09-19 หนังสือแจ้งปรับกำหนดการใหม่ประกวดหมู่บ้าน 3 ดี ปี 2557 อำเภอหนองกุงศรี  ...
 2014-09-19 รายละเอียดคำอธิบายเกณฑ์ 3 ดี ประกวดหมู่บ้าน  ...
 2014-09-19 รายละเอียดคำอธิบายเกณฑ์ 3 ดี ประกวดหมู่บ้าน  ...
 2014-09-17 ปรับเกณฑ์แปลงต้นแบบ ๑ ไร่ ๑ แสน ตามโครงการประกวดหมู่บ้าน ๓ ดี ดีเด่น อำเภอหนองกุงศรี ปี ๒๕๕๗  ...
 2014-09-12 โครงการประกวดหมู่บ้าน ๓ ดี ต้นแบบดีเด่น อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๗  ...
 2014-09-12 เกณฑ์การประกวดหมู่บ้าน ๓ ดี ต้นแบบดีเด่น อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๗   ...
 2014-09-12 กำหนดการประกวดหมู่บ้าน ๓ ดี ดีเด่นระดับอำเภอ หนองกุงศรี ปี ๒๕๕๗  ...
 2014-05-01 สรุปข้อมูลทำเนียบ สุดยอดปราชญ์ กาฬสินธุ์ ของอำเภอหนองกุงศรี ,รายชื่อศูนย์เรียนรู้ลดสารเคมี สารฆ่าหญ้า ในการเกษตร (อปท.ละ1 ศูนย์) ของอำเภอหนองกุงศรี, ทะเบียน ครัวเรือนอาสา ลดสารเคมี สารฆ่าหญ้า ในการเกษตร (อปท.ละ 50 ครัวเรือนๆ ละ 1 ไร่) ของอำเภอหนองกุงศรี   ...
 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    กิจกรรมการเยี่ยมบ้านโดยทีมสุขภาพอำเภอหนองกุงศรี
     กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
 
2010-06-24   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ภาพกิจกรรมอบรม อสม. อ.หนองกุงศรี
     อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี ปี 2553
 
2010-07-20   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    พิธีเปิดสุขศาลาบ้านนาคำน้อย ม.6 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
     พิธีเปิดสุขศาลาบ้านนาคำน้อย ม.6 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยมีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
 
2011-03-01   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    บ้านโนนสมบูรณ์ ม.7 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตตรวจราชการที่ 13,11,12,13 และ 14) ในการประกวดผลการพัฒนาการดำเนินงาน โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 30 สิงหาคม 2554
     ส่วนระดับสถานบริการรพ.สต. ปรากฎว่ารพ.สต.บ้านหนองไผ่ ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อ 30 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด
 
2011-09-01   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    รพ.สต.หนองกุงเผือก ร่วมออกหน่วยให้บริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕
     การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕
 
2012-01-26   
   
 
.............................................................


 
 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนห้วยเม็ก-ท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043-881142  โทรสาร : 043-881142
Email : ssonks1@yahoo.co.th
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์